Positieve toekenning Kunstenplan 2021-2024


ARCAM – Dag van de Architectuur 2020. Foto Sanne Courprie

3 augustus 2020 – Met trots maken we bekend dat ARCAM een positief advies heeft ontvangen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) voor de periode 2021-2024. De gemiddelde jaarlijkse subsidie bedraagt €230.000,-. We zijn enorm blij met het in ons gestelde vertrouwen. Lees hier het volledige advies van de adviescommissie BFNA.

De commissie roemt “de artistieke eigenheid van het programma voor 2021-2024” en “de keuze voor thema’s die aansluiten op het maatschappelijk debat”, alsook “de experimentele wijze waarop ARCAM de veranderingen in de stad onderzoekt.“ Zo is het volgens de commissie prikkelend dat ARCAM met behulp van het programma de grenzen van architectuur wil oprekken.

Het programma van ARCAM voor 2021-2024 bestaat uit drie onderdelen: ‘What’s up?’, ‘What’s real?’ en ‘What’s next?’. ‘What’s up?’ beoogt met een lichtvoetig, verkennend en informerend programma dicht op de actualiteit de stad te ontdekken, te bevragen en te
presenteren. Educatie is hierbij een aanvullende belangrijke pijler. In ‘What’s real?’ wil ARCAM vragen uitdiepen en nieuwe kennis aanboren door een podium aan nieuw en bestaand talent, en aan de professionele achterban te bieden. Met de programmalijn ‘What’s next?’ presenteert ARCAM (nieuwe) ontwerpvragen voor de toekomst van de stad. De resultaten daarvan worden in ruimtelijke installaties en exposities aan een breed publiek getoond.

De commissie waardeert dat de organisatie de programmalijnen wil actualiseren door zich te richten op thema’s als mobiliteit, diversiteit, technologie, klimaat en datagericht onderzoek. “Deze thema’s zijn naar de mening van de commissie passend bij de veranderende stad en de huidige stand van zaken in de architectuur en stedenbouw”.

Ook vindt de commissie het positief dat ARCAM als kleine organisatie zoveel activiteiten weet te organiseren, en ondersteunt ze de strategie om door samenwerking met diverse maatschappelijke en culturele partners de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van onze voornemens verder te versterken. Tot slot beoordeelt de commissie het belang van ARCAM voor de stad als zeer goed.