P+R Zeeburg


 
Zuiderzeeweg 46a
Amsterdam
Rowin Petersma
Thomas Elshuis
Gemeente Amsterdam, dienst IVV
Tram 26, halte Zuiderzeeweg
2005
Infra, Voorziening

De parkeercapaciteit in Amsterdam is, met name in de binnenstad en het Oostelijk Havengebied, ontoereikend voor bezoekers, bewoners en bedrijven. De gemeente bestrijdt dit probleem onder meer met de aanleg van tijdelijke parkeervoorzieningen aan de stadsrand, die door openbaar vervoer goed met de stad zijn verbonden. Medio 2005 kwam een dergelijke voorziening gereed op het Zeeburgereiland.

De P+R voorziening op Zeeburg, die uit circa 250 parkeerplaatsen bestaat, is goed bereikbaar vanaf de ring A 10 en heeft met de IJtram een snelle verbinding met de binnenstad per openbaar vervoer. Voor een bescheiden geldbedrag kan hier een dag lang worden geparkeerd. Bij betaling van het parkeergeld ontvangt de klant twee retourkaartjes voor het openbaar vervoer. Ook bussen kunnen van het terrein gebruik maken.

Het inrichtingsplan van het terrein en het ontwerp van de eenvoudige gebouwtjes met voorzieningen (een beheerdersruimte en een sanitairgebouwtje voor buschauffeurs) zijn afkomstig van de architect Rowin Petersma. De in het ontwerp verwerkte kunsttoepassingen werden gemaakt door Thomas Elshuis.

Het beheerdersgebouwtje oogt als een stapeling van twee eenvoudige doosvormige structuren van metalen ribben. De vlakken tussen de ribben van de onderste doos zijn gedicht met glazen wanden waardoor een relatief transparante werkruimte voor de beheerder is ontstaan. De bovenste doos is niet afgedicht en geeft uitdrukking aan het provisorische karakter van de voorziening. In dwarse richting zijn tussen de ribben van dit gebouwdeel vier transparante banieren met door Elshuis bewerkte beelden aangebracht.

Na ontmanteling van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op dit eiland zal het worden ontwikkeld als onderdeel van de nieuwe stadswijk IJburg. Tot het zover is, maakt de gemeente met de parkeervoorziening slim gebruik van de beschikbare ruimte. (ARCAM/DW)