5D Expolab


Stadsmaquette wordt 5D Expolab

Het 5D ExpoLab zich in het hart van de rol van ARCAM, namelijk het agenderen van actuele ontwikkelingen en het betrekken van een breed publiek daarbij.


What’s Up? What’s Real? What’s Next? #1 – Plannen voor 2021

What’s Up? What’s Real? What’s Next? #1 – Plannen voor 2021 De afgelopen jaren is de druk op de stad groter geworden. Er komen meer mensen wonen, vastgoedprijzen stijgen, woningen worden kleiner en de publieke ruimte wordt intensiever gebruikt. Het woningtekort eist snelle en grootschalig productie, maar ingrijpende transities (klimaat, energie, circulariteit) vragen juist om […]