Ecoëxistentie - Bouwen voor Biodiversiteit


Dag van de Biodiversiteit | Natuurinclusief ontwerp

Een avond over natuurinclusief ontwerp n.a.v de First Guide to Nature Inclusive Design


Symposium Bouwen voor Biodiversiteit – de sprekers

Aankomende woensdag 9 september vindt het symposium Bouwen voor Biodiversiteit plaats bij Arcam, architectuurcentrum Amsterdam. Tickets à €20,- (10,- voor studenten) zijn te koop in onze webshop. Tijdens dit symposium onderzoeken wij samen met u hoe we op verschillende momenten in het bouwproces slimme en duurzame keuzes kunnen maken om de biodiversiteit te vergroten. We stellen […]


Biodiverse Cruquius Design: crowdfunding!

Broedplaats Fenix wil de biodiversiteit in het Cruquiusgebied vergroten en heeft heldere plannen waar dringend financiering bij wordt gezocht. Doe mee op Voordekunst en maak de toekomst van Amsterdam biodivers en leuk!


Symposium Bouwen voor Biodiversiteit

Speciaal voor deskundigen uit alle lagen van de bouwkolom vindt op woensdagmiddag 9 september a.s. het symposium ‘Bouwen voor Biodiversiteit’ plaats. Tijdens dit symposium onderzoeken wij hoe we op verschillende momenten in het bouwproces slimme en duurzame keuzes kunnen maken om de biodiversiteit te vergroten. Tickets zijn te koop in onze webshop. Roadmap Het beoogde […]


Expositie – LIVE WITH LIFE

Meer biodiversiteit betekent meer levenskwaliteit in de drukke stad. Maar hoe ontwerpen we een stad voor mensen, planten en dieren tegelijk? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling LIVE WITH LIFE – Bouwen voor Biodiversiteit die de kersverse uitkomsten presenteert van baanbrekend onderzoek dat in het voorjaar van 2015 werd uitgevoerd door een internationaal team […]


4e Public Review Bouwen voor Biodiversiteit

Het LAB-team van jonge onderzoekers en ontwerpers presenteert tijdens deze vierde public review de resultaten uit de vierde en laatste fase van het onderzoek. Die was toegespitst op de vraag in hoeverre beleid en regelgeving van invloed zijn op het bouwen voor biodiversiteit. Het bouwbesluit, beheerplannen, prestatie-eisen van bouwmaterialen – hoe verhouden ze zich tot de […]


Huis en Haven debatavond #3 – Natuur maakt de stad

Een avond over transformatiegebieden, op zoek naar de juiste verhoudingen tussen wonen en werken en natuur en stad.


Museumnacht: Urban Jungle Amsterdam

Van groene gevels tot rivierkreeften in de gracht, de natuur verovert de stad. Arcam neemt je mee door Urban Jungle Amsterdam!


Natuurinclusief Cruquius naderbij

BLOG – Eind juni bereikte Arcam het bericht dat stadsdeel Oost serieus werk maakt van de intentie om het Cruquiusgebied natuurinclusief te gaan beheren en ontwikkelen. Deze intentie werd tijdens de verkennende bijeenkomst van 22 mei (Rondetafelgesprek Cruquiusgebied) uitgesproken door stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel. Het stadsdeel laat er geen gras over groeien en heeft zijn ambtenaren […]


Rondetafelgesprek biodiversiteit Cruquiusgebied

Als een eerste oriëntatie op het programma Ecoëxistentie / Bouwen voor biodiversiteit vond op 22 mei 2014 het Rondetafelgesprek Cruquiusgebied plaats. Doel van deze bijeenkomst was om te onderzoeken of er draagvlak bestaat voor natuurinclusief bouwen en beheren in het Cruquiusgebied. De uitkomst was ronduit positief. Op bestuurlijk en ambtelijk niveau wil de gemeente Amsterdam […]


Ecoëxistentie / Bouwen voor Biodiversiteit

De stad maken tot een plek voor mensen, dieren en planten tegelijk – daarover gaat Ecoëxistentie / Bouwen voor Biodiversiteit. Een stad hoeft immers de natuur niet buiten te sluiten. In tegendeel: voor de levende natuur kan, veel meer dan nu het geval is, ruimte worden gemaakt in de stad. Stadsbewoners vinden het plezierig om […]