Goochelen met data


Blog Fietsen! #5 Fietslab 8-12 december

Deze week, van 8 tot 12 december, organiseert Arcam het Fietslab. In een aantal blogs hebben we het fietsgebruik in Amsterdam belicht. Volgens the Copenhagenize index, die het fietsklimaat in steden onderzoekt en rangschikt, staat Amsterdam al jaren op nummer 1. Maar in realiteit worden een tal van problemen geïdentificeerd op de Amsterdamse fietspaden. De deelnemers van […]


Stadshotels #5 Het hotelbeleid

Dit keer wordt aandacht besteed aan het hotelbeleid: het kader waarbinnen het nieuwe project van Arcam valt.


Blog Fietsen! #4 Meerjarenplan Fiets

Nieuwe blog over de gemeentelijke toekomstplannen voor de fietsinfrastructuur van Amsterdam.


Stadshotels #4 Marketing Amsterdam

De stad Amsterdam, de stadsdelen en de verschillende gebieden in de Metropoolregio worden in de markt gezet en gepromoot als een product om toeristen te trekken. Want de ambities omtrent toerisme liggen hoog.


Fietsen! #3 en Stadshotels #3: In het nieuws

BLOG – Een greep uit de nieuwsberichten van afgelopen tijd omtrent verkeer en toerisme.


Fietsen! #2 Summer School Thinking City: I Bike Amsterdam

BLOG – Een overzicht van de conclusies van de workshop I Bike Amsterdam, tijdens de Summer School Thinking City.


Stadshotels #2: De gasten van Amsterdam

BLOG – Het aantal bezoekers stijgt en dat legt een steeds grotere druk op het gebruik van de openbare ruimte in de stad.


Fietsen! #1

BLOG – De fiets is meest populair, want goedkoop en snel. Maar het Amsterdamse fietsnet lijkt het gebruik, vooral in de spits, al haast niet meer aan te kunnen.


Stadshotels #1

BLOG – Ruimtelijke ontwikkelingen worden vaak gelegitimeerd door cijfers. Arcam onderzoekt dit najaar twee aspecten…


Goochelen met data

Ruimtelijke ontwikkelingen in de stad worden vaak gelegitimeerd door cijfers. In meerdere projecten wil Arcam een breed publiek bewust maken op welke wijze statistieken aan de basis liggen van belangrijke beslissingen. Om mee te beginnen: het fietsen in Amsterdam en de transformatie van Amsterdamse monumenten naar stadshotels. Met deze twee thema’s wordt aangehaakt bij actuele […]