Stad in Zicht


IJburg heeft nieuw Baken

Op 4 september werd Het Baken van IJburg vanuit de Westerhaven verscheept naar het Centrumeiland. IJburg heeft daarmee een nieuw landmark gekregen in de vorm van een stompe toren. Het Baken van IJburg, naar het ontwerp van Studio Valkenier, vertaalt 151 ontwerpvoorstellen voor de toekomst van het Centrumeiland. Met een boot vertrok Arcam samen met Studio […]


Verscheping Het Baken van IJburg

Op 4 september wordt Het Baken van IJburg vanuit de Westerhaven verscheept naar het Centrumeiland. IJburg krijgt daarmee een nieuw landmark in de vorm van een stompe toren. Het Baken van IJburg, naar het ontwerp van Studio Valkenier, vertaalt 151 ontwerpvoorstellen voor de toekomst van het Centrumeiland. Landmark Uit de ingestuurde schetsen en maquettes bleek dat […]


Stad in Zicht kunstwerken

Deze zomer realiseert Arcam drie bijzondere kunstwerken op het Centrumeiland van IJburg. De Stad in Zicht kunstwerken vertalen de 151 ingestuurde plannen voor de toekomstige invulling van het Centrumeiland. #1: De Pioniers Piketten Begin juni vond tijdens Het Rode Loper Festival de aftrap plaats van het eerste kunstwerk. Équipe voor Architectuur en Urbanism, i.s.m. het […]


Stad in Zicht Kunstwerk #1 Pioniers Piketten

‘Pioniers Piketten’ is een landschap van duizend piketpaaltjes. Hierin ontmoet de top down planning de bottom up initiatieven; het strakke IJburgse grid versus vrijheid, dynamiek en eigen initiatief. ’s Nachts lichten 151 paaltjes op. Deze verwijzen naar 151 ingestuurde ontwerpvoorstellen van Amsterdammers voor de toekomstige invulling van het Centrumeiland. Het ontwerpbureau Équipe gebruikt het piketpaaltje […]


Overdracht plannen Stad in Zicht

Op dinsdag 13 januari ontving wethouder Van der Burg uit handen van Arcam-directeur Yvonne Franquinet 151 plannen, 3 scenario’s en een aantal aanbevelingen voor het Centrumeiland. Het volledige rapport is hier te downloaden. Foto’s: Thomas Schlijper 09 STAD IN ZICHT RAPPORT 03


Bouwstenen voor IJburg

De afgelopen maanden is er door bewoners en professionals als onderdeel van het project Stad in Zicht gewerkt aan drie prachtige scenario’s, waarmee IJburg verder ontwikkeld kan worden. Deze drie scenario’s zijn op 27 november door Arcam en een aantal plannenmakers gepresenteerd aan het projectteam van IJburg II. Op 13 januari overhandigen we alle ingediende […]


Presentatie scenario’s Stad in Zicht

Bouwstenen voor IJburg Het landmaken van Centrumeiland is in volle gang en de verdere ontwikkeling van IJburg komt weer dichterbij. De eerste stap is gezet: op 27 november droegen Arcam en een aantal plannenmakers hun ideeën over aan het projectteam van IJburg II. De afgelopen maanden is er door bewoners en professionals als onderdeel van […]


Workshops Stad in Zicht – Cursus Stedenbouw

Het vervolg op de oproep tot ideeën voor het Centrumeiland is de cursus Stedenbouw. In deze cursus gaan we met een geselecteerde groep van inzenders, ambtenaren en kennisexperts verschillende plannen uitwerken en uitdiepen in drie scenario’s. Elk scenario is naar voren gekomen uit de grote hoeveelheid inzendingen en zal uitgewerkt worden door specifieke deelnemers aan […]


Workshops Stad in Zicht – Cursus Stedenbouw

Het vervolg op de oproep tot ideeën voor het Centrumeiland is de cursus Stedenbouw. In deze cursus gaan we met een geselecteerde groep van inzenders, ambtenaren en kennisexperts verschillende plannen uitwerken en uitdiepen in drie scenario’s. Elk scenario is naar voren gekomen uit de grote hoeveelheid inzendingen en zal uitgewerkt worden door specifieke deelnemers aan […]


Workshops Stad in Zicht – Cursus Stedenbouw

Het vervolg op de oproep tot ideeën voor het Centrumeiland is de cursus Stedenbouw. In deze cursus gaan we met een geselecteerde groep van inzenders, ambtenaren en kennisexperts verschillende plannen uitwerken en uitdiepen in drie scenario’s. Elk scenario is naar voren gekomen uit de grote hoeveelheid inzendingen en zal uitgewerkt worden door specifieke deelnemers aan […]


Stedenbouw – Toen | Nu | Straks

Op zaterdag 27 september wijdt Arcam een middag geheel aan de Amsterdamse stedenbouw. Drie sprekers geven in anderhalf uur tijd een overzicht van belangrijke historische en recente stedenbouwkundige ontwikkelingen in de stad Amsterdam. Ze bespreken de huidige stand van zaken en duiden de toekomstige opgaven voor stad en bestuur. Centraal staat het steeds veranderende krachtenspel […]


Kruiwagentocht

Een lange sliert gele kruiwagens werd vanuit Arcam naar De Stadstimmertuinen gereden.


Rondleiding Stadstimmertuinen – Stad in Zicht

Op vrijdag 12 december, rondleidingen: om 12.30 en 14.30 u.


Rondleiding Stadstimmertuinen – Stad in Zicht

Op vrijdag 7 november, rondleidingen: om 12.30 en 14.30 u.


Rondleiding Stadstimmertuinen – Stad in Zicht

Op vrijdag 3 oktober, rondleidingen: om 12.30 en 14.30 u.