What's Up? What's Real? What's Next?


What’s Up? What’s Real? What’s Next? #4 – ‘In domeindiscussies kan niemand wonen’*

Hoe wordt er nu precies ingezet op kwaliteitsambities in de op te voeren woningproductie?


What’s Up? What’s Real? What’s Next? #3 Gender, colour, queer, other

What’s Up? What’s Real? What’s Next? #3 – Gender, colour, queer, other – een nieuwe architectuurvertelling in de maak 3 februari 2021 – Afaina de Jong merkte vorige week in Het Parool op dat de stad is gebouwd door een witte middelbare man zonder fysieke beperkingen. Dat betekent niet dat de stad alleen voor de […]


What’s Up? What’s Real? What’s Next? #2: Woordpolitiek in de architectuur

Ursula von Leyen verslikte zich in Bauhaus. Sara Ahmed herschrijft de toekomst met woorden. Of: hoe een vleugje Bridgerton het inclusiviteitsdebat een boost zou kunnen geven.


What’s Up? What’s Real? What’s Next? #1 – Plannen voor 2021

What’s Up? What’s Real? What’s Next? #1 – Plannen voor 2021 De afgelopen jaren is de druk op de stad groter geworden. Er komen meer mensen wonen, vastgoedprijzen stijgen, woningen worden kleiner en de publieke ruimte wordt intensiever gebruikt. Het woningtekort eist snelle en grootschalig productie, maar ingrijpende transities (klimaat, energie, circulariteit) vragen juist om […]