Winterlezingen 2020


UITVERKOCHT Winterlezing 5 | Van der Pekbuurt

De rol van de bewoners in het transformatieproces is onderwerp van gesprek in de laatste Winterlezing van 2020!


Winterlezing 4 | Overtoomse Veld

De verdichting in tuinstad Overtoomse Veld is het gezichtspunt van de vierde Winterlezing


UITVERKOCHT Winterlezing 3 | Jeruzalem

De cultuurhistorische betekenis en het stedenbouwkundige plan worden besproken in de Winterlezing over Jeruzalem.


UITVERKOCHT Winterlezing 2 | Spaarndammerbuurt

Renovatie en restauratie zijn de onderwerpen in deze Winterlezing over de Spaarndammerbuurt.


UITVERKOCHT Winterlezing 1 | Indische Buurt

Transformatie en gentrificatie staat centraal in de Winterlezing over de Indische Buurt.


Winterlezingen 2020 | Wijken in beweging

De transformaties in oude stadswijken staan centraal in de Winterlezingenreeks van 2020!