XS ARCAM MARKET


Nieuw werk te koop in XS Arcam Market

Licht en architectuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en gaan op vele manieren bijzondere interacties aan. Die diversiteit wordt zichtbaar in de tentoonstelling XS Arcam Market #3: Light Architectuur, te zien t/m 3 april 2016. De lichtobjecten van architecten, kunstenaars en ontwerpers uit buiten- en binnenland vormen samen een stad van licht in de galerie van Architectuurcentrum […]


XS Arcam Market #3: Light Architecture

In het kader van het Amsterdam Light Festival organiseert Arcam, Architectuurcentrum Amsterdam in samenwerking met XS Architecture de tentoonstelling XS Arcam Market #3: Light Architecture. Deze derde editie van de XS Arcam Markets is geheel gewijd aan de relatie tussen architectuur en licht, verbeeld in de vorm van lichtkunst, lichtobjecten en lampen. Titia Ex, Juicy […]