Rein Jansma


Rein Jansma (1959) studeerde korte tijd bouwkunde in Delft en ging daarna de samenwerking aan met Moshé Zwarts. In 1990 richtten zij samen het bureau Zwarts & Jansma Architecten (inmiddels Zwarts & Jansma Architects) op waarvan hij sindsdien architect-directeur is, sinds enige tijd samen met Reinald Top en Rob Torsing. De architectentitel werd hem in een later stadium toegekend op grond van zijn in de praktijk geleverde prestaties op het gebied van architectuur. Een groot deel van het werk van ZJA bestaat uit ontwerpen voor infrastructurele projecten. Bruggen, viaducten, tunnels, sportstations en transferia en in het verlengde daarvan de inrichting van de (openbare) ruimte waarin deze voorzieningen, die alle gericht zijn op het gebruik ervan door een groot publiek, zijn gelegen. ZJA is een internationaal georiënteerd bureau, actief in onder andere Duitsland, België, Oost-Europa, Georgië, Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten. Naast zijn werk voor ZJA heeft Jansma door de jaren verschillende maatschappelijke functies bekleed. Hij was onder andere lid van de programmaraad van ARCAM en van het Atelier ‘Randstad 2040' van het Ministerie van VROM.