RING A10


De tentoonstelling ‘Ring A10’ opent nieuwe perspectieven op het langste gebouw van Amsterdam. De Amsterdamse ringweg is een dagelijks gebruiksvoorwerp voor vele duizenden automobilisten en in het leven van talloze stadsbewoners een onontkoombaar en vanzelfsprekend gegeven. Vaak wordt de Ring gezien als een lastige barrière in de stad en een bron van geluidsoverlast en luchtvervuiling. Het uitgangspunt van de tentoonstelling bij ARCAM is dat de weg daarnaast nog heel veel meer is en dat er heel veel valt te winnen door de Ring nadrukkelijk tot een onderwerp op zich te verklaren.
De tentoonstelling richt de aandacht op de ringweg in al zijn facetten, als stedebouwkundig én als architectonisch fenomeen, als bruikbaar infrastructureel instrument maar ook als barrière in de stad, als object waarmee de stadsbewoner maar heeft te leven én als uitdaging om hem beter in de stad te integreren. Naast de historie en de bouw van de ringweg, komen ook zaken aan de orde als de impact die hij had toen hij (relatief laat) klaar was, alle pogingen uit het verleden om hem te verbouwen, resp. plannen en studies voor de toekomst. Ook worden beelden getoond van de verrassende wereld onmiddellijk naast en beneden de Ring, die bij de gebruikers van de weg vaak nauwelijks bekend is. Na de expositie verschijnt een aan de Ring A10 gewijde monografie.