Roeihome De Hoop


 
Weesperzijde 65a
Amsterdam
A. Komter
K.A.R.& Z.V. De Hoop
Metro 51-53-54
Forum 1950, p.49; Forum 1953, p.228; W. de Wit, Auke Komter, architect, 1978.
1952
Leisure
 

Clubgebouw met botenloods, kleedkamers en feestzaal

Het oorspronkelijke gebouw van roeivereniging De Hoop, ontworpen door Michel de Klerk en opgeleverd in 1923, werd tijdens de bezetting vernietigd door de Duitsers. Na de oorlog heeft De Hoop voor nagenoeg dezelfde plek aan de Weesperzijde een nieuw clubgebouw laten ontwerpen door architect Auke Komter.

Het gebouw van Komter is in 2010 uitgebreid vanwege de groeiende ruimtebehoefte. De verschillende functies en verkeersruimten zijn zo herschikt dat er een perfecte samenwerking tussen oud en nieuw kon ontstaan. De twee sociëteitsruimten kunnen nu worden gekoppeld tot één ruimte waar 500 mensen kunnen samenkomen. Maar ze kunnen ook prima onafhankelijk (en voor verschillende gebruikers) functioneren. En wanneer in de winter delen van het gebouw afgesloten zijn, werkt de interne infrastructuur ongewijzigd goed. Met de kleinere groep gebruikers is het dan toch gezellig omdat de gesloten delen dan ook niet worden ervaren: je ziet en voelt ze niet.

De monumentale kwaliteiten van het oorspronkelijke ontwerp van Komter zijn versterkt terwijl het gebouw weer helemaal van nu is en beantwoordt aan moderne eisen. Daarbij waren soms juist onorthodoxe, inventieve oplossingen nodig. Zoals de kleedruimten die in de bodem van de Amstel zijn afgezonken zodat op de verdieping het uitzicht op de rivier niet langer werd gehinderd door douche- en kleedruimten. (ARCAM/Arons & Gelauff)