Rokin 55-67 in 2017


N.a.v. de expositie van studentenplannen voor Rokin 55-67 die tot en met 27 maart op de Lage Kade bij ARCAM te zien was, was er op 24 maart om 16.00 uur bij ARCAM een discussie met onder anderen Eric van der Kooij, Simon Sprietsma (DRO, Amsterdam) en Jos Bosman (NoorderRuimte).

De nabijheid van de theaters in de Nes vormen een bijzondere uitdaging om i.p.v. het huidige kantoorgebouw, dat als een langgerekt massief blok weinig bijdraagt aan de allure van het Rokin en de toegankelijkheid van de Nes, een heel ander soort gebouw te bedenken. Een type dat kansen biedt om de Nes, het Rokin en de metro-ingang via een architectonisch avontuur op elkaar te betrekken.
In het licht van de unieke locatie van het pand werd gediscussieerd over de best mogelijke oplossing.