Ronald Rietveld


Zie het artikel Een zee aan leegstand voor een indruk van de lezing.

Ronald Rietveld (1972) studeerde in 2003 cum laude af aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, studierichting landschapsarchitectuur. Met het afstudeerplan ‘Deltawerken 2.0’ won hij in 2004 de Archiprix (derde prijs). Na het winnen van de Prix de Rome Architectuur (eerste prijs) in 2006, richtte hij samen met zijn broer Erik Rietveld (econoom / filosoof) het bureau Rietveld Landscape op. Opdrachten draaien vaak om de urgente maatschappelijke opgaven waaronder de hoogwaterproblematiek in zee en rivieren, extreme regenval en droogte, voortschrijdende verstedelijking en de veranderende betekenis van het publieke domein. Op uitnodiging van het NAi verzorgt Rietveld Landscape de Nederlandse inzending voor de Architectuur Biënnale van Venetië 2010.
In zijn lezing wijdde hij uit over vier thema’s die belangrijk zijn in hun werk: grootschalige ontwikkelingen, underground, leegte en subculturen. De ervaring van het landschap staat voorop. In een bevlogen relaas schetste hij de ongekende mogelijkheden die gebieden als het Westelijk Havengebied en de Haven van Rotterdam bieden. Voor de biënnale maakte hij voelbaar hoeveel cultureel erfgoed in overheidsbezit leegstaat. De discussie achteraf spitste zich toe op de vraag hoe de inspirerende ideeën ook echt in praktijk kunnen worden gebracht, waarbij de regelgeving vaak een probleem vormt.

Zie ook: www.rietveldlandscape.nl