Ruimte durven delen


GroenLinks Amsterdam organiseert op de Lage Kade bij ARCAM de expositie 'Ruimte Durven Delen'. De presentatie gaat over de scherpe keuzes die nodig zijn om Amsterdam aantrekkelijk, bereikbaar en economisch vitaal te houden.

De expositie toont aan hoe de openbare ruimte van Amsterdam door slimme ingrepen in de fysieke infrastructuur een ware metamorfose kan ondergaan. Door scherpe keuzes die voorsorteren op de toekomst. Aan de hand van een serie beelden (artist impressions) wordt met concrete voorbeelden duidelijk hoe de kwaliteit en leefbaarheid van de stad kan verbeteren, terwijl door een vernuftig kernnet de autobereikbaarheid niet in het geding komt. Straten waar voetgangers en fietsers in de knel zitten worden getransformeerd tot een hoogwaardige en veilige verblijfsomgeving met ruimte voor flaneren, terrassen, meer groen en speelruimte voor kinderen.

Tijdens de officiële opening op vrijdag 11 november presenteert GroenLinks een nieuwe notitie over Ruimte Durven Delen onder het motto Moderne Mobiliteit in een Monumentale Metropool. Rijksadviseur voor de Infrastructuur Ton Venhoeven neemt de GroenLinksnota in ontvangst en geeft zijn eerste reactie. Aansluitend zullen drie gerenommeerde sprekers in een symposium vanuit verschillende invalshoeken de materie onder de loep nemen.

Op zondagmiddag 20 november wordt de expositie in Arcam afgesloten met een debat van 15 tot 17 uur. De inleiding tot het debat wordt verzorgd door architect Rudy Uytenhaak.Aan het debat wordt deelgenomen door o.a. Ton Geuzendam (KvK), Matthe Ribbens (MKB Amsterdam), Govert de With (Fietsersbond), Jupijn Haffmans (MCA) en Guus Bakker (Amsterdam City). Namens de gemeenteraadsfracties zijn aanwezig: Michiel Mulder (PvdA), Gerolf Bouwmeester (D66), Maurice Piek (VVD) en Fjodor Molenaar (GroenLinks). Het debat wordt geleid door Ruben Maes. Alle deelnemers brengen een stelling mee in de vorm van een "motie”, die kan worden verdedigd en waarover door de aanwezigen gestemd wordt. Ook de zaal kan meedoen aan het debat.
De toegang is gratis.