Ruimte voor de Tussenmaat


Ruimte voor de tussenmaat

Klik HIER om de bijeenkomst terug te kijken op video!

Klik HIER om het verslag van de Themamiddag te lezen!

Op vrijdag 8 maart vanaf 14.00 uur organiseerden de Gemeente Amsterdam (team Zelfbouw), het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en ARCAM een themabijeenkomst over de tussenmaat. In een compact middagprogramma werden de kernpunten gepresenteerd uit het onderzoek Ruimte voor de Tussenmaat (uitgevoerd met steun van het Stimuleringsfonds). Architecten uit Vlaanderen en Duitsland vertelden aansluitend over hun werkwijze en presenteerden inspirerende voorbeelden van de tussenmaat uit eigen werk. Een rondetafelgesprek bood gelegenheid om nader in te gaan op verrassende kwaliteits-aspecten, de organisatie van tussenmaat-projecten en de eisen die daarbij worden gesteld aan de rol van de architect. Deelnemers waren o.a. Maarten van Poelgeest (wethouder van Ruimtelijke Ordening en Grondzaken), Edwin Oostmeijer (Edwin Oostmeijer projectontwikkeling), Peter Kint (Peter Kint architecten, België) en Sacha Zander (zanderroth Architecten, Duitsland).

Woonkwaliteiten
In de bouwpraktijk van de ons omringende landen zijn projecten in de tussenmaat een gangbaar verschijnsel. De ontwikkeling, op een gemeenschappelijke kavel, van een beperkt aantal woningen in één groot gebouw met een maat tussen vrijstaand huis en bouwblok in, leidt daar tot een gestage stroom van vaak opvallend rijke architectuur. Woonkwaliteiten als hoge verdiepingen, goede daglichttoetreding, zorgvuldig vormgegeven overgangen tussen privé en openbaar maar ook (pragmatische) collectieve ruimtes en een open relatie met de stad, zijn veelgeziene kenmerken.

Veelbelovend
In Nederland is tussenmaat-architectuur een weinig florerend en onderbelicht fenomeen. Woningbouw is hier sinds de wederopbouw vooral grootschalig en seriematig, met een kapitaalkrachtige ontwikkelaar in de hoofdrol. Maar de financiële crisis heeft omstandigheden geschapen waarin de tussenmaat alle aandacht verdient, als een veelbelovende nieuwe manier om de stad te blijven ontwikkelen. De tussenmaat biedt mogelijkheden om ook in de Nederlandse praktijk te experimenteren met andere ontwikkelprocessen. Om veronachtzaamde kwaliteiten weer een plek te geven, gehoor te geven aan de vele ‘niches’ op de woningmarkt en het vak van de architect te verbreden.

Locatie:
CREA theaterzaal
Nieuwe Achtergracht 170
Amsterdam, De toegang was gratis.


Verwant

Maak kennis met Marc Reniers | AiR #3 2019

Als Architect in Residence in de zomermaanden van 2019 wil Marc Reniers van het Amsterdamse architectenbureau M3H onderzoek doen...

Symposium Learning from the Seventies

Tijdens een volle en levendige bijeenkomst die de TU Eindhoven bij ARCAM organiseerde, bediscussieerden stadsvernieuwingsarchitecten van toen en nu...