Saline Verhoeven (Bureau B+B)


Bureau B+B bestaat sinds 1977 en richt zich met een multidisciplinair team op landschap, stedenbouw, openbare ruimte en architectuur. Onder leiding van de oprichters Riek Bakker en Ank Bleeker werd een internationaal toonaangevend bureau ontwikkeld waar ontwerpers als Adriaan Geuze en Michael van Gessel hun carrière begonnen. Inmiddels wordt het bureau geleid door een zeskoppig directieteam waartoe Saline Verhoeven behoort. Onlangs won B+B de prijsvraag voor het schiereiland Cruquius in Amsterdam met een plan dat volgens de jury ‘op een geheel nieuwe manier stedenbouwkundig ontwerp combineert met strategie, robuuste processen en eenvoudige instrumenten’. Saline Verhoeven, verantwoordelijk voor dit plan, lichtte tijdens haar lezing op 18 januari dit plan toe. Dat dit gebied de komende jaren zal transformeren staat buiten kijf. Maar in plaats van een harde overgang van oude naar nieuwe situatie stelt B+B voor om de ‘tussentijd’ te benutten om de openbare ruimte alvast op orde te brengen en tegelijkertijd de huidige kwaliteiten, zoals het spannende, robuuste karakter, te versterken. Verhoeven ging ook in op de werkwijze van het bureau dat formeel een stichting is met als idealistisch doel de bevordering van het vakgebied. Juist door de ontwerpers veel individuele vrijheid te geven heerst in het bureau een sterk gevoel van collectiviteit.

Zie: www.bplusb.nl.