School voor schipperskinderen


 
Droogbak 1 c-d
Amsterdam
P.L. Marnette
Bus 22 halte Singel of vijf min. lopen vanaf CS
M. Casciato, The Amsterdam School, Rotterdam, 1996 www.BMZ.amsterdam.nl
1925
Onderwijs

Schoolgebouw in Amsterdamse School-stijl

Het schoolgebouw voor schipperskinderen is ontworpen in de Amsterdamse School-stijl. P.L. Marnette was in deze periode werkzaam bij de dienst Publieke Werken van Amsterdam. De school, die in het centrum van Amsterdam dicht bij de haven en langs het spoor staat, is drie verdiepingen hoog en heeft een rechthoekige plattegrond met afgeronde hoeken. Door deze afgeronde hoeken en door de toegepaste vensters, die decoratief en gevarieerd zijn vormgegeven, doet de gevel sculpturaal aan.

Het gebouw bestaat uit twee delen. Aan de zuidkant bevinden zich drie klaslokalen per verdieping. De grote ramen in deze zuidgevel zorgen voor transparantie, waarbij het programma van het gebouw aan de gevelindeling is af te lezen. Het noordelijke bouwvolume is iets hoger. Hier bevinden zich het trappenhuis, de gangen, de kantoren en het sanitair. De noordgevel ligt aan de kant van het spoor en is om deze reden veel geslotener. De kleine vierkante vensters lopen als een spoor over de gevel en geven deze een ritmische onderverdeling. In het gebouw is sinds enkele jaren een centrum voor verslavingszorg gevestigd. (ARCAM/TJ)