Slotbijeenkomst Van Poort tot Poort


Van Poort tot Poort is een door ARCAM en het ABC Architectuurcentrum Haarlem geïnitieerde manifestatie, die de as Amsterdam – Haarlem, tussen Haarlemmer- en Amsterdamse Poort, tot onderwerp heeft. De manifestatie wordt op 3 december a.s. afgesloten bij het ABC in Haarlem.

Op deze laatste bijeenkomst worden met name toekomstbeelden voor het Haarlemse deel van de as belicht. Daarnaast is er een terugblik op de manifestatie en wordt het publiek nadrukkelijk uitgedaagd wensbeelden voor de nabije toekomstvoor deze as te geven. Daarbij vindt de presentatie plaats van de expositie Van Poort tot Poort die dit voorjaar al bij ARCAM te zien was.

De as Amsterdam – Haarlem is een vitale as in de Metropoolregio Amsterdam. Hier liggen historisch innovatieve verbindingen, zoals de eerste Hollandse trekvaart en het oudste personenspoor. Nog steeds wordt hier gepionierd: met duurzame woningbouw, infrastructuur, waterhuishouding, natuur en bedrijventerreinen. Maar wat betekent deze as voor Amsterdam, Haarlem en de Metropoolregio? Kan de as in toekomstplannen worden beschouwd als een samenhangend geheel? Deze en andere vragen zijn tijdens de manifestatie Van Poort tot Poort aan de orde gesteld.

De manifestatie startte in april 2013 met een kick-off in Amsterdam (expositie en discussie). Achtereenvolgens stond er op het programma: een bijeenkomst in gebouw Oostpoort Haarlem, een fietstocht door het groen gelegen tussen Amsterdam en Haarlem, een bijeenkomst met excursie op het terrein van Sugar City in Halfweg en een wandelexcursie met debat in Amsterdam Sloterdijk.

Programma, 3 december
15.30 uur: inloop
16.00 uur: presentatie visie relatie ‘Haarlem – Amsterdam en verder…’ door o.a. Max van Aerschot, stadsbouwmeester Haarlem
16.30-17.30 uur: discussie en terugblik op manifestatie Van Poort tot Poort o.l.v. Gabriël Verheggen (ABC) en Maarten Kloos (ARCAM)
17.30 uur: borrel en informeel napraten

Toegang gratis. Aanmelding is noodzakelijk voor 2 december via vanpoorttotpoort@arcam.nl