Slotbijeenkomst Van Poort tot Poort


Van Poort tot Poort is een door ARCAM en het ABC Architectuurcentrum Haarlem geïnitieerde manifestatie, die de as Amsterdam – Haarlem, tussen Haarlemmer- en Amsterdamse Poort, tot onderwerp heeft. De manifestatie is op 3 december 2013 afgesloten bij het ABC in Haarlem.

Op deze laatste bijeenkomst werden met name toekomstbeelden voor het Haarlemse deel van de as belicht. Daarnaast is er een terugblik op de manifestatie en wordt het publiek nadrukkelijk uitgedaagd wensbeelden voor de nabije toekomstvoor deze as te geven. Daarbij vond de presentatie plaats van de expositie Van Poort tot Poort die dit voorjaar al bij ARCAM te zien was.

De as Amsterdam – Haarlem is een vitale as in de Metropoolregio Amsterdam. Hier liggen historisch innovatieve verbindingen, zoals de eerste Hollandse trekvaart en het oudste personenspoor. Nog steeds wordt hier gepionierd: met duurzame woningbouw, infrastructuur, waterhuishouding, natuur en bedrijventerreinen. Maar wat betekent deze as voor Amsterdam, Haarlem en de Metropoolregio? Kan de as in toekomstplannen worden beschouwd als een samenhangend geheel? Deze en andere vragen zijn tijdens de manifestatie Van Poort tot Poort aan de orde gesteld.

De manifestatie startte in april 2013 met een kick-off in Amsterdam (expositie en discussie). Achtereenvolgens stond er op het programma: een bijeenkomst in gebouw Oostpoort Haarlem, een fietstocht door het groen gelegen tussen Amsterdam en Haarlem, een bijeenkomst met excursie op het terrein van Sugar City in Halfweg en een wandelexcursie met debat in Amsterdam Sloterdijk.

Programma, 3 december
15.30 uur: inloop
16.00 uur: presentatie visie relatie ‘Haarlem – Amsterdam en verder…’ door o.a. Max van Aerschot, stadsbouwmeester Haarlem
16.30-17.30 uur: discussie en terugblik op manifestatie Van Poort tot Poort o.l.v. Gabriël Verheggen (ABC) en Maarten Kloos (ARCAM)
17.30 uur: borrel en informeel napraten

Toegang gratis.


Gerelateerd

Sloterdijk: van enclave naar knooppunt

07 nov 2013 : Discussie

Over stadsrand én regionaal centrum – vervolg van het project ‘Van Poort tot Poort’ In het kader van de...

Een middag in Halfweg

11 sep 2003 : Discussie

Vervolg project ‘Van Poort tot Poort’ De manifestatie ‘VAN POORT TOT POORT’, een initiatief van ABC Architectuurcentrum in Haarlem...

Van Poort tot Poort fietsexcursie

26 jun 2013 : Evenement

Op woensdag 26 juni organiseerde het ABC Haarlem en ARCAM een verrassende fietstocht die voerde door groene gebieden en...

Van Poort tot Poort: Oostpoort, entree van Haarlem?

28 mei 2013 : Discussie

Met de Fly-Over, de ontwikkeling rond Oostpoort en de discussie over het opengraven van de Amsterdamsevaart werkt Haarlem aan...

Kick-Off Van Poort tot Poort: Van Amsterdam naar Haarlem

21 mei 2013 : Discussie

De as Amsterdam-Haarlem is in historisch en actueel opzicht een vitale as in de Metropoolregio Amsterdam. Hier liggen de...