Expositie Sluisbuurt Studies


Architectuurcentrum Amsterdam toont dit najaar hoe de Sluisbuurt eruit kan zien. 

Een nieuwe stedenbouwkundige stijl
Amsterdam is populair. Door de snelle groei en de bouwstagnatie ten tijde van de crisis is een groot tekort aan woningen ontstaan. Om dit op te lossen worden locaties binnen de gemeentegrenzen, in hogere dichtheid ontwikkeld. Eind 2016 zijn alle ogen op het concept voor de Sluisbuurt gericht, een nieuwe woonwijk op de kop van Zeeburgereiland voor 5500 woningen. Een voor Amsterdam nieuwe stedenbouwkundig stijl wordt geïntroduceerd, met gedifferentieerde hoogbouw.

Gemengde wijk
Het ontwerp doet een felle discussie oplaaien over hoogbouw en verschillende manieren om dichtheid te realiseren. Krantenartikelen, opiniestukken en debatten volgen elkaar in rap tempo op. Na een traject van maatschappelijke consultatie maakt de gemeenteraad in het najaar van 2017 de plannen definitief en is de maximale bouwhoogte van de 25 torens verlaagd (met hoogtes tussen 30 en 125 meter, waarvan één maximaal 125 meter hoog).  De Sluisbuurt wordt een gemengde wijk, met een hogeschool, werkruimtes, winkels, water en groen. De autoluwe woonwijk maakt ruimte voor de fiets. Laagbouw markeert het straatbeeld. De 25 torens en het gemengde programma op straatniveau geven de buurt een hoogstedelijk karakter.

Kwaliteit van de laagbouw
In de Sluisbuurt Studies blikken we vooruit en nemen we de mogelijke invullingen van de nieuwe woonwijk onder de loep. Hoogbouw heeft veel aandacht gekregen, maar een prettige wijk is in grote mate afhankelijk van een aangename straatbeleving. De vraag is nu hoe creëer je dat. Wat wordt de kwaliteit van de laagbouw?

 

Wat is er te zien
De Gemeente Amsterdam toont twee maquettes. Een grote overzichtsmaquette (1:1000) waarop goed te zien is hoe de Sluisbuurt zich verhoudt tot de directe omgeving. Daarnaast is een kleinere maquette te zien (1:500), die het resultaat is van een studietraject van enkele maanden. Hierin zijn de volumes en regels van het Stedenbouwkundig plan door architecten vertaald naar voorbeelden van mogelijke vormen van gebouwen en impressies van straatbeelden; dit heeft geleid tot het Beeldkwaliteitsplan Sluisbuurt. Op uitnodiging van de gemeente deden de volgende bureaus hieraan mee: Arons en Gelauff architecten, BARCODE Architects, BOOM Landscape, BurtonHamfelt Urban Architecture, de Architekten Cie., Powerhouse Company, R U + P A rudy uytenhaak + partners architecten, Studioninedots en Urbanext Stedenbouw.  

Ook de Academie van Bouwkunst Amsterdam volgt de plannenmakerij voor de Sluisbuurt op de voet. De stad Amsterdam vormt voor de studenten en docenten van de Academie een permanent laboratorium voor hun ontwerpopgaven. Afgelopen jaar werkten de studenten aan een ontwerp voor de Sluisbuurt. Iedere student kreeg een eigen kavel om een ontwerp te maken voor een woongebouw met respect voor de gemeenschap binnen het blok en met aandacht voor de omgeving. De studenten presenteren hun werk op dezelfde schaal (1:200), waardoor alle modellen samen een mooie impressie geven van hoe de Sluisbuurt er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Meer verdieping?
Download dan de volgende documenten
Het Beeldkwaliteitsplan
Eindverslag Architectenstudie september en oktober 2017

Deze expositie is tot stand gekomen door samenwerking tussen Architectuurcentrum Amsterdam, Gemeente Amsterdam en de Academie van Bouwkunst Amsterdam. 


Gerelateerd

UITVERKOCHT Sluisbuurt Avond | Architectuur van de Duurzaamheid

14 nov 2018 : Archief : Nieuws

Een Sluisbuurt Avond over duurzaamheid versus esthetiek

Cluster X: The Battle of the Ground Floor

Nieuws

We zoomen in op Kavel X van de Sluisbuurt studiemaquette