Spaarbank voor de Stad Amsterdam


 
Singel
Amsterdam
K.L. Sijmons
Spaarbank voor de Stad Amsterdam
Tram 1-2-5-13-17-20
K.L. Sijmons, 'De Spaarbank voor de Stad Amsterdam', Bouwkundig Weekblad no.25 (1966), p.430-37
1964
Kantoren, Voorziening
 

Bankgebouw met kantoren en publieksruimte

Door een bominslag ontstond in de Tweede Wereldoorlog een groot gat aan het Singel, tussen de Geelvincksteeg en het Carltonhotel. De ontploffing verwoestte het gebouw van de Spaarbank voor de Stad Amsterdam – alleen de kluis bleef intact.

In het ontwerp dat K.L Sijmons maakte voor een nieuw bankgebouw op dezelfde plek, werd het idee van een bankgebouw als een gesloten bastion verlaten. Sijmons maakte daarmee een keuze die later door de architect M. Duintjer zou worden nagevolgd in diens ontwerp voor De Nederlandsche Bank aan het Frederiksplein. Sijmons ontwierp voor de Spaarbank een zo open mogelijk gebouw, dat uitnodigend diende over te komen. Doordat de kavel een diepte heeft van 47 meter, kon Sijmons een grote lichte hal ontwerpen, waarop twee gebouwen zijn geplaatst, één aan de kant van het Singel en één aan de kant van de Reguliersdwarsstraat. De maximale hoogte bedraagt zestien meter, gelijk aan die van het aanpalende Carlton Hotel op de hoek met de Vijzelstraat. De gevel van het gebouw is van Duits travertijn, dat zich in het Nederlandse klimaat beter zou houden dan Italiaans travertijn. In de entreehal hangt een werk van Karel Appel, en in de kantine een wandkleed van Corneille. Tegenwoordig is de VSB-Bank de voornaamste gebruiker van het gebouw. (ARCAM/VK)