Stadsmaquette Amsterdam: Doneer en vertel!


Op 13 januari is onze crowdfundingcampagne Amsterdam is vele steden van start gegaan. Daarmee hopen we volgend jaar een ambitieus plan te realiseren: het bouwen van een grote, interactieve Stadsmaquette. Daarvoor hebben we uw hulp nodig!

Op stadsmaquette.amsterdam kunnen Amsterdammers (en mensen met een warm hart voor Amsterdam) een stukje van de stad adopteren. Iedereen wordt uitgenodigd om een bedrag naar keuze te doneren en daarbij zijn eigen bijzondere verhaal over de gebouwde stad of het landschap te vertellen. Mediapartner Het Parool publiceert vanaf zaterdag 21 januari wekelijks de beste verhalen.

Cuypers, Berlage en Hertzberger
Wanneer de Stadsmaquette klaar is, wordt de bezoeker straks letterlijk omgeven door een driedimensionaal beeld van de stad. Vanaf één plek kan je in beeld en geluid heel Amsterdam overzien, virtueel door de straten zwerven en beroemde gebouwen van architecten als Cuypers, Berlage en Hertzberger bekijken. Welke bijzondere mensen woonden door de eeuwen heen in Amsterdam en waar precies? Hoe zag de stad eruit in hun tijd? Waar woonde Rembrandt in de 17e eeuw en waar heeft Johan Cruijff in de vijftiger jaren van de vorige eeuw leren voetballen?

Doneer en vertel
Naast deze verhalen komt ook de de niet-zo-beroemde Amsterdammer van nu aan het woord met een eigen plek in de Stadsmaquette. Alle verhalen worden opgenomen in een publiek toegankelijke database. Zo kan je straks luisteren naar de geschiedenis van de stad en inzoomen op locaties met de unieke verhalen die we met deze campagne hopen te verzamelen. Om dit te realiseren is ‘doneer en vertel’ het motto voor de komende maanden!

Nieuwe presentatieplek
Het 30-jarig bestaan van Architectuurcentrum Amsterdam in 2016 vormde aanleiding voor een intensief traject van oriëntatie op de toekomst. Architectuurcentrum Amsterdam is met deze conclusies aan de slag gegaan en gaat het komend jaar stevig op de schop. Om in de toekomst naast zijn bestaande taken te kunnen fungeren als nieuwe presentatie-instelling voor een (inter)nationaal publiek wordt het gebouw opnieuw ingericht. Exhibition architects Kossmann.dejong hebben hiervoor een integrale aanpak ontwikkeld waarmee 150% meer ruimte ontstaat voor publiekspresentaties.

De Stadsmaquette Amsterdam wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwfonds Cultuurfonds, diverse bouwondernemingen, Drs. Cor van Zadelhoff Fonds en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Voor Stadsmaquette Amsterdam werkt Architectuurcentrum Amsterdam onder andere samen met het Stadsarchief Amsterdam, Monumenten en Archeologie en het Van Eesterenmuseum.