Station Bijlmer ArenA


 
ArenA Boulevard 602
Amsterdam
Grimshaw-Architects, ARCADIS Architecten
ProRail Infraprojecten i.o.v. Ministerie voor Verkeer, Vervoer en Water, Gemeente Amsterdam
NS Station Amsterdam Bijlmer ArenA
www.arena-boulevard.nl
2007-03-01
Infra, Voorziening
 

Station voor treinspoor en metro

Sinds de ingebruikname van voetbalstadion ArenA, thuisbasis van Ajax, in 1996 en de verdubbeling van het spoor tussen Amsterdam en Utrecht in 2006, was het uit de jaren zeventig daterende station Bijlmer niet meer in staat het sterk gegroeide aantal reizigers te verwerken.

Het maken van een plan voor een nieuw station stond dus in het teken van de noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit ervan. Daarnaast moest aangehaakt worden bij de stedebouwkundige ontwikkelingen ter plekke, vitaal onderdeel van de stedelijke vernieuwing van Amsterdam-Zuidoost. Voorheen waren de gebieden aan weerszijden van het spoor met elkaar verbonden via een donkere en te smalle onderdoorgang. Het belangrijkste van de nieuwe situatie is dat winkelcentrum ‘De Amsterdamse Poort’ en het Centrumgebied Zuidoost elkaar nu vinden in een brede promenade onder de sporen. Aan deze open en transparante stedelijke ruimte, die als een katalysator moet gaan werken voor beide woon-, winkel-, werk- en uitgaansgebieden, ligt de open stationshal met winkels en voorzieningen. Tien meter boven de grond zijn op een betonnen onderbouw vier treinsporen en twee metrosporen aangelegd, met daarboven een overal goed zichtbaar dak. Dit dak bestaat constructief uit vijf V-vormige stalen spanten die weer rusten op vrijstaande stalen ondersteuningen. De tweehonderd meter lange spanten lopen in dezelfde richting als de sporen en zijn bekleed met glas en hout. Dit laatste is mede gedaan om een publieke ruimte te realiseren die ook akoestisch bevredigend is en zo de 60.000 passagiers die hier per dag kunnen passeren een comfortabel gevoel te geven. Om dezelfde reden zorgen vides ervoor dat zoveel mogelijk licht van boven doordringt tot op het laagste voetgangersniveau.
ProRail heeft een virtuele rondleiding op station Bijlmer ArenA ontwikkeld. Hier te downloaden voor op de mp3 speler! (YK)