Station Sloterdijk


 
Radarweg, Spaarnwouderweg
Amsterdam
Harry Reijnders
de Nederlandse Spoorwegen
Bus 21-48, vanaf CS verschillende treinen.
Architectural design, 1991, nr.3/4, p.83; Tijs Tummers, 'De nieuwe stations - groots, open en transparant', Items, tijdschrift voor vormgeving, 1991, nr. 38, p.26-33.
1986
 

Spoorwegstation op sporenkruispunt

Het station Amsterdam Sloterdijk, ontworpen door architect Harry Reijnders, is het eerste station in Nederland met ongelijkvloerse kruisingen. Transparantie en openheid waren belangrijke uitgangspunten in het ontwerp en daarom is veelvuldig gebruik gemaakt van materialen als glas, staal en plastic. De glazen hal, zonder enig obstakel, draagt bij aan de gewenste zichtbaarheid en openheid.

Alle voorzieningen zijn, met het oog op veiligheid en overzichtelijkheid, gesitueerd aan de buitenkant van het station. De tafelconstructie van wit stalen vakwerken verbindt het station met haar directe omgeving. Deze zorgt er bovendien voor dat het station al van grote afstand de indruk wekt van een moderne ontmoetingsplek voor uiteenlopende vormen van transport. De verschillende primaire kleuren die in dit stationsgebouw maar ook in andere moderne NS-stations zijn verwerkt, dienen als extra informatievoorziening voor de reizigers.

Station Sloterdijk is één van de moderne NS-stations waarbij openheid en transparantie als centrale thema’s zijn gebruikt. In de jaren ’80 was het draagvlak voor architectonische vormgeving toegenomen. Toen het Rijk bovendien besloot om onder andere de totstandkoming van Station Sloterdijk mede te financieren, kreeg de NS gelegenheid om in haar nieuwe stations aandacht te schenken aan vormgeving en architectonische kwaliteit. (ARCAM/JR)