Stromen en Verblijven – een open en openbaar gesprek


Ceintuurbaan 0002 HR lowres

Recent verscheen de publicatie ‘Stromen en verblijven. Naar een integrale ontwerpvisie op verkeer en openbare ruimte.’ Daarin wordt duidelijk dat twee belangrijke vakdisciplines, verkeerskunde en stedenbouw, nogal verschillende uitgangspunten hebben die vaak loodrecht op elkaar staan. Een goede samenwerking tussen verkeerskundigen en stedenbouwkundigen is echter noodzakelijk voor een optimaal integraal ontwerp.

In een open en openbaar gesprek met vertegenwoordigers uit beide vakgebieden, samenstellers en auteurs van het boek en het publiek werd op 22 november in ARCAM geprobeerd een stap dichter bij die betere samenwerking te komen.
Om de betrokkenen te verleiden hun posities te verlaten en te komen tot een integraal ontwerp is het onvermijdelijk de standpunten nogmaals te laten toelichten.

In een open en constructief gesprek onder leiding van moderator JaapJan Berg is vervolgens geprobeerd worden enige vooruitgang en resultaten te boeken.

Tijdens het gesprek passeerden vooroordelen, spraakverwarring en goede (en minder goede) voorbeelden van stadsstraten in onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Enschede Zwolle en Maastricht de revue.

Programma
– Inleiding op ‘integraal ontwerpen voor stromen en verblijven’, Jeroen Mensink
– De stand- en uitgangspunten van de verkeerskundigen, Marleen Hovens
– De stand- en uitgangspunten van de stedenbouwkundigen, Ton Schaap
– In samenwerking naar optimaal integraal ontwerp (debat o.l.v. JaapJan Berg)
Deelnemers: voormalig Rijksadviseur Infrastructuur Jan Brouwer, Ton Schaap (DRO, Amsterdam), Marleen Hovens (CROW), Marc Verheijen (Lector Infratecture) en Jeroen Mensink (redacteur van Stromen en verblijven) en het publiek. Moderator JaapJan Berg.
– Nevin Ozutok (portefeuillehouder openbare ruimte Stadsdeel Amsterdam-Oost) krijgt het boek Stromen en Verblijven aangeboden.
– Slotwoord door Jan Brouwer

Locatie: ARCAM, Prins Hendrikkade 600
Datum: vrijdag 22 november 2013
Tijd: inloop 15.30 uur, start 16.00 uur
Toegang gratis, graag aanmelden via jam@jamarchitecten.nl.
Het boek bestellen kan via nai010.


Verwant

Public Space – serie meetups

In een nieuwe serie van Pakhuis de Zwijger in samenwerking met Architectuurcentrum Amsterdam en ECF nemen we de openbare ruimte...

100 jaar inspiratie

De invloed van de Amsterdamse School op het hedendaagse bouwen  In 2016 vieren we 100 jaar Amsterdamse School. De...

Winterlezing 2016 #5: Het Westerpark

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezing 2016 #4: Van Woustraat

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezing 2016 #3: Het Vondelpark

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezing 2016 #2: Weesperstraat en Wibautstraat

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezing 2016 #1: De Dam

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezingen 2016 | Openbare ruimte in Amsterdam

Openbare ruimte in Amsterdam: Twee parken, twee pleinen en twee straten Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015...

Hoofddorpplein

Joan Melchior van der Mey

Hoofddorpplein

Blog Fietsen! #5 Fietslab 8-12 december

Deze week, van 8 tot 12 december, organiseert Arcam het Fietslab. In een aantal blogs hebben we het fietsgebruik in Amsterdam...

Fietslab

Hoe kunnen stadsstraten ogen wanneer het flexibele karakter van de fietser de basis vormt voor ruimtelijk ontwerp? Om antwoorden...

Blog Fietsen! #4 Meerjarenplan Fiets

Nieuwe blog over de gemeentelijke toekomstplannen voor de fietsinfrastructuur van Amsterdam.

Stadshotels #4 Marketing Amsterdam

De stad Amsterdam, de stadsdelen en de verschillende gebieden in de Metropoolregio worden in de markt gezet en gepromoot...

Fietsen! #3 en Stadshotels #3: In het nieuws

BLOG - Een greep uit de nieuwsberichten van afgelopen tijd omtrent verkeer en toerisme.

Fietsen! #2 Summer School Thinking City: I Bike Amsterdam

BLOG - Een overzicht van de conclusies van de workshop I Bike Amsterdam, tijdens de Summer School Thinking City.

Fietsen! #1

BLOG - De fiets is meest populair, want goedkoop en snel. Maar het Amsterdamse fietsnet lijkt het gebruik, vooral...