Supermarkt en kantoor


 
Nieuwe Foeliestraat, Foeliedwarsstraat
Amsterdam
Thijs Verburg
Verburg Hoogendijk Architekten
J. van Kempen
Bouwbedrijf Nieuwe Maten, Aannemersbedrijf Van Baar
Bus 22, stop Kadijksplein
Bron: Marlies Buurman, Maarten Kloos (red.), Amsterdam Architecture 2000-2002, Amsterdam 2003, p.64-65.
2001
Commercieel, Kantoren
 

Tijdelijke commerciële ruimte

Omdat in het verleden een herziening van het tracé van de IJ-tunnelweg was voorzien, leek een in het oog springend maar ondiep gat langs deze weg voorbestemd om voorlopig nog onbebouwd te blijven, tot het moment waarop het voor een aangrenzende supermarkt economisch haalbaar bleek om ter plekke een tijdelijke uitbreiding te realiseren.

Deze uitbreiding, gelegen op de begane grond, is, mede om het project financieel haalbaar te maken, gecombineerd met twee bedrijfsruimten erboven. Door de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen kwam alleen een licht object, waarvoor geen fundering in de grond hoefde te worden aangelegd, in aanmerking. De constructie bestaat uit aan elkaar geklonken stalen panelen waarover een kunststof dak is gespannen. Aan de straatzijde zorgt een geperforeerd staalscherm voor eenheid in de wand en een zekere afscherming van het verkeerslawaai. Het gebouw is volledig demontabel en alle onderdelen kunnen worden hergebruikt. (ARCAM/Bu)