Tafel van Arcam

De Tafel van Arcam is een netwerk dat bestaat uit mensen die vanuit hun betrokkenheid bij de Amsterdamse architectuur op persoonlijke titel lid zijn. Twee keer per jaar wordt er een inspirerende bijeenkomst georganiseerd, waar behalve het gesprek over architectuur ook het gezamenlijk tafelen centraal staat.


Smaakmakers

De bijeenkomsten hebben steeds een ander thema als leidraad voor gesprek en ontmoeting. Wisselende teams van drie smaakmakers uit de gelederen van de Tafel van Arcam dragen ideeën aan en introduceren het onderwerp dat zij willen agenderen.

Netwerk
De Tafel van Arcam is voor architecten, ontwikkelaars, investeerders, ambtenaren, volkshuisvesters, aannemers, toeleveranciers en inspirerende outsiders die gevestigd en/of actief zijn in Amsterdam. Een netwerk van waaruit nieuwe contacten kunnen worden gelegd met bijzondere en bevlogen professionals.