Centrumeiland


Een duurzaam Centrumeiland IJburg

Centrumeiland update – april 2016 Architectuurcentrum Amsterdam heeft in 2014 de prijsvraag ‘Stad in Zicht’ georganiseerd waar (toekomstige) bewoners ideeën konden opperen voor het nieuwe Centrumeiland IJburg. Uit de inzendingen bleek dat veel bewoners een duurzaam eiland ambiëren. Vervolgens is in een aantal workshops, onder leiding van Arcam, over een aantal thema’s verder nagedacht. Dit heeft geresulteerd […]


IJburg heeft nieuw Baken

Op 4 september werd Het Baken van IJburg vanuit de Westerhaven verscheept naar het Centrumeiland. IJburg heeft daarmee een nieuw landmark gekregen in de vorm van een stompe toren. Het Baken van IJburg, naar het ontwerp van Studio Valkenier, vertaalt 151 ontwerpvoorstellen voor de toekomst van het Centrumeiland. Met een boot vertrok Arcam samen met Studio […]


Verscheping Het Baken van IJburg

Op 4 september wordt Het Baken van IJburg vanuit de Westerhaven verscheept naar het Centrumeiland. IJburg krijgt daarmee een nieuw landmark in de vorm van een stompe toren. Het Baken van IJburg, naar het ontwerp van Studio Valkenier, vertaalt 151 ontwerpvoorstellen voor de toekomst van het Centrumeiland. Landmark Uit de ingestuurde schetsen en maquettes bleek dat […]


Kampvuurgesprek #3 Urban Campsite

Op drie zaterdagavonden organiseert Arcam een gesprek rond het kampvuur met bijzondere gasten. Aan de orde komen ontwikkelingen binnen architectuur en stedenbouw. Bij dit laatste gesprek zijn Joop Mulder (creatief directeur en oprichter Oerol Terschelling) & Thijs Asselbergs (hoogleraar aan de Delft University of Technology) te gast. Kampvuurgesprek #3 Het meerjarig thema van Oerol is […]


Kampvuurgesprek #2 Urban Campsite

Op drie zaterdagavonden organiseert Arcam gesprekken rond het kampvuur met een bijzondere gast. Aan de orde komen de toekomstontwikkelingen op het gebied van architectuur, stedenbouw en IJburg. Iedereen is welkom om mee te luisteren en mee te praten Kampvuurgesprek #2 spreker: Dirk Sijmons, landschapsarchitect H+N+S Landschapsarchitecten is betrokken bij de ontwikkeling van IJburg. Sijmons vertelt over de […]


Stad in Zicht Kunstwerk #1 Pioniers Piketten

‘Pioniers Piketten’ is een landschap van duizend piketpaaltjes. Hierin ontmoet de top down planning de bottom up initiatieven; het strakke IJburgse grid versus vrijheid, dynamiek en eigen initiatief. ’s Nachts lichten 151 paaltjes op. Deze verwijzen naar 151 ingestuurde ontwerpvoorstellen van Amsterdammers voor de toekomstige invulling van het Centrumeiland. Het ontwerpbureau Équipe gebruikt het piketpaaltje […]


Urban Campsite

Urban Campsite Amsterdam is een voor iedereen toegankelijke openluchttentoonstelling van kunstwerken op het Centrumeiland (IJburg). Het bijzondere is dat je erin kunt overnachten, waardoor de expositie een tijdelijke camping wordt. Je kunt bijvoorbeeld slapen in een boomhut, samihut of een trampotent, inderdaad een tent met een trampoline. Arcam is gedurende de aanloop en de gehele looptijd betrokken bij […]


Slapen tijdens de DvdAA op de Urban Campsite

In het weekend van de Dag van de Architectuur Amsterdam kun je dit jaar ook in stijl overnachten! Om je architectuurweekend helemaal compleet te maken, kun je in de nacht van 19/20 of 20/21 juni architectonisch verantwoord slapen op de Urban Campsite Amsterdam. Deze tijdelijke kunstcamping op het Centrumeiland van IJburg bestaat uit 12 mobiele objecten […]


Bouwstenen voor IJburg

De afgelopen maanden is er door bewoners en professionals als onderdeel van het project Stad in Zicht gewerkt aan drie prachtige scenario’s, waarmee IJburg verder ontwikkeld kan worden. Deze drie scenario’s zijn op 27 november door Arcam en een aantal plannenmakers gepresenteerd aan het projectteam van IJburg II. Op 13 januari overhandigen we alle ingediende […]