Cultuurcluster


HOT SPOT +, laatste Oosterdok-debat

Cultuurcluster Oosterdok is nog niet af. Een aantal locaties schreeuwt om invulling. Tijd voor een publiek gesprek over wat in de nabije toekomst kan worden verwacht van nieuwe ontwikkelingen en van het programmeren van het gebied. Na een muzikale opening werd de status geduid van de (her)ontwikkeling van: Marineterrein en Openbare ruimte (door ARCAM, Maarten […]