ecoëxistentie


1·Lectures | Beplanting | One Material

Een nieuw seizoen 1·Lectures, dé architectuurlezingen voorbij de waan van de dag. Voor de derde keer organiseren Architectuurcentrum Amsterdam en de Academie van Bouwkunst een tweewekelijkse prikkelende donderdagavond. Uiteenlopende onderwerpen uit de internationale wereld van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur passeren de revue.  Leidsche Rijn, 8 juli 2015. Willem Alexanderpark. Foto: Walter Herfst Brian Kabbes, publicist, kweker […]


Agenda Groen zet op in ‘natuurinclusief bouwen’

In april presenteerde de gemeente Amsterdam de conceptversie van de Agenda Groen 2015-2018. Deze agenda is een bundeling van uitgangspunten, opgesteld door de Wethouder Abdeluheb Choho (Openbare Ruimte en Groen). Het geeft uiting aan de afspraak in het coalitieakkoord om ‘het groen’ in Amsterdam in te zetten om de stad aantrekkelijker te maken. Eén van […]


4e Public Review Bouwen voor Biodiversiteit

Het LAB-team van jonge onderzoekers en ontwerpers presenteert tijdens deze vierde public review de resultaten uit de vierde en laatste fase van het onderzoek. Die was toegespitst op de vraag in hoeverre beleid en regelgeving van invloed zijn op het bouwen voor biodiversiteit. Het bouwbesluit, beheerplannen, prestatie-eisen van bouwmaterialen – hoe verhouden ze zich tot de […]