Equipe


Stad in Zicht kunstwerken

Deze zomer realiseert Arcam drie bijzondere kunstwerken op het Centrumeiland van IJburg. De Stad in Zicht kunstwerken vertalen de 151 ingestuurde plannen voor de toekomstige invulling van het Centrumeiland. #1: De Pioniers Piketten Begin juni vond tijdens Het Rode Loper Festival de aftrap plaats van het eerste kunstwerk. Équipe voor Architectuur en Urbanism, i.s.m. het […]


Stad in Zicht Kunstwerk #1 Pioniers Piketten

‘Pioniers Piketten’ is een landschap van duizend piketpaaltjes. Hierin ontmoet de top down planning de bottom up initiatieven; het strakke IJburgse grid versus vrijheid, dynamiek en eigen initiatief. ’s Nachts lichten 151 paaltjes op. Deze verwijzen naar 151 ingestuurde ontwerpvoorstellen van Amsterdammers voor de toekomstige invulling van het Centrumeiland. Het ontwerpbureau Équipe gebruikt het piketpaaltje […]