Friesland


Dynamisch Friesland

Het begrip regio kan verwijzen naar een specifieke plek waarvan de kwaliteit schuilt in de beslotenheid of zelfs het isolement ervan. Maar even goed kan dezelfde regio ook worden gezien als het toneel van waaruit de wereld op een inspirerende manier wordt veroverd. Voor een aantal architecten is Friesland nadrukkelijk bestemming en vertrekpunt tegelijk. Drie […]