Gemeente Amsterdam


Verslag Openingsprogramma Kwaliteit & Beleid

Op 10 februari opende bij de reizende tentoonstelling ‘Rijk aan Ontwerpkracht’. Het openingsprogramma stond geheel in het teken van kwaliteit en beleid van de afgelopen vijfentwintig jaar, het heden en de toekomst.


Opening expositie ‘Rijk aan Ontwerpkracht’

Op 10 februari opent de reizende expositie ‘Rijk aan Ontwerpkracht’ bij Architectuurcentrum Amsterdam. Wij grijpen de opening aan om het gesprek te voeren over de nieuwe visie op kwaliteit en beleid van de Gemeente Amsterdam.


Agenda Groen zet op in ‘natuurinclusief bouwen’

In april presenteerde de gemeente Amsterdam de conceptversie van de Agenda Groen 2015-2018. Deze agenda is een bundeling van uitgangspunten, opgesteld door de Wethouder Abdeluheb Choho (Openbare Ruimte en Groen). Het geeft uiting aan de afspraak in het coalitieakkoord om ‘het groen’ in Amsterdam in te zetten om de stad aantrekkelijker te maken. Eén van […]