natuurinclusief


Agenda Groen zet op in ‘natuurinclusief bouwen’

In april presenteerde de gemeente Amsterdam de conceptversie van de Agenda Groen 2015-2018. Deze agenda is een bundeling van uitgangspunten, opgesteld door de Wethouder Abdeluheb Choho (Openbare Ruimte en Groen). Het geeft uiting aan de afspraak in het coalitieakkoord om ‘het groen’ in Amsterdam in te zetten om de stad aantrekkelijker te maken. Eén van […]