Pontsteiger


Architectuurcritici in spe | ‘Pontsteiger als nieuwe Amsterdamse poort’

Architectuurcentrum Amsterdam draagt de architectuurkritiek een warm hart toe. In samenwerking met de opleiding Architectuurgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam bieden we op onze website een podium aan tweede en derdejaars Bachelorstudenten die zich bekwamen in het schrijven van een kritisch stuk over een Amsterdams gebouw.  Aan Xanna Reddingius de eer om het spits af […]