Regionale ontwikkeling


Sloterdijk: van enclave naar knooppunt

Over stadsrand én regionaal centrum – vervolg van het project ‘Van Poort tot Poort’ In het kader van de manifestatie ‘VAN POORT TOT POORT’, een gezamenlijk initiatief van ABC Architectuurcentrum in Haarlem en ARCAM met als onderwerp de as Haarlem-Amsterdam, vond op 7 november een debat plaats op Amsterdam Sloterdijk. Het programma bestond uit een […]


Een middag in Halfweg

Vervolg project ‘Van Poort tot Poort’ De manifestatie ‘VAN POORT TOT POORT’, een initiatief van ABC Architectuurcentrum in Haarlem en ARCAM met als onderwerp de as Haarlem Amsterdam, werd voortgezet met een middag in Halfweg op woensdag 11 september. Na een ontvangst bij Sugar City door Luigi Prins (Cobraspen Vastgoed Ontwikkeling) volgde een ontvangst in […]


Van Poort tot Poort: Oostpoort, entree van Haarlem?

Met de Fly-Over, de ontwikkeling rond Oostpoort en de discussie over het opengraven van de Amsterdamsevaart werkt Haarlem aan haar oostelijke entree. Net buiten de stad, in de ‘groene buffer’, wordt een nieuw bedrijventerrein gebouwd. Welk effecten hebben deze ingrepen op het gebied? Hoe wordt de entreefunctie beïnvloed? Hierover werd op 28 mei gediscussieerd, mét […]


Kick-Off Van Poort tot Poort: Van Amsterdam naar Haarlem

De as Amsterdam-Haarlem is in historisch en actueel opzicht een vitale as in de Metropoolregio Amsterdam. Hier liggen de historische, toen innovatieve verbindingen (de eerste Hollandse trekvaart, het oudste personenspoor). Nog steeds wordt hier gepionierd: met duurzame woningbouw, infrastructuur, waterhuishouding, natuur en bedrijventerreinen. Wat betekent deze as voor Amsterdam, Haarlem en de Metropoolregio? Kan de […]