Stedelijkheid


Gesprek over IJburg – VINEXmensen

Op donderdag 19 maart organiseert Arcam in samenwerking met het INTI een gesprek over de wijk IJburg. IJburg staat in de Ruimtelijke Ordening te boek als een Vinexlocatie, maar is met nadruk vormgegeven en ingericht als een wijk met een groot stedelijk karakter. Met bewoners, plannenmakers en gebruikers gaan we in op de vraag of […]