Toekomstplannen


Een duurzaam Centrumeiland IJburg

Centrumeiland update – april 2016 Architectuurcentrum Amsterdam heeft in 2014 de prijsvraag ‘Stad in Zicht’ georganiseerd waar (toekomstige) bewoners ideeën konden opperen voor het nieuwe Centrumeiland IJburg. Uit de inzendingen bleek dat veel bewoners een duurzaam eiland ambiëren. Vervolgens is in een aantal workshops, onder leiding van Arcam, over een aantal thema’s verder nagedacht. Dit heeft geresulteerd […]


Blog Fietsen! #5 Fietslab 8-12 december

Deze week, van 8 tot 12 december, organiseert Arcam het Fietslab. In een aantal blogs hebben we het fietsgebruik in Amsterdam belicht. Volgens the Copenhagenize index, die het fietsklimaat in steden onderzoekt en rangschikt, staat Amsterdam al jaren op nummer 1. Maar in realiteit worden een tal van problemen geïdentificeerd op de Amsterdamse fietspaden. De deelnemers van […]


Presentatie scenario’s Stad in Zicht

Bouwstenen voor IJburg Het landmaken van Centrumeiland is in volle gang en de verdere ontwikkeling van IJburg komt weer dichterbij. De eerste stap is gezet: op 27 november droegen Arcam en een aantal plannenmakers hun ideeën over aan het projectteam van IJburg II. De afgelopen maanden is er door bewoners en professionals als onderdeel van […]


Stadshotels #5 Het hotelbeleid

Dit keer wordt aandacht besteed aan het hotelbeleid: het kader waarbinnen het nieuwe project van Arcam valt.


Fietslab

Hoe kunnen stadsstraten ogen wanneer het flexibele karakter van de fietser de basis vormt voor ruimtelijk ontwerp? Om antwoorden te geven op deze vraag zijn deze week bij Arcam een groep ontwerpers bijeen. Zij gaan, onder leiding van .Fabric, de mogelijkheden onderzoeken en visualiseren die boven komen drijven wanneer de openbare ruimte van een van de […]


Blog Fietsen! #4 Meerjarenplan Fiets

Nieuwe blog over de gemeentelijke toekomstplannen voor de fietsinfrastructuur van Amsterdam.


Stadshotels #4 Marketing Amsterdam

De stad Amsterdam, de stadsdelen en de verschillende gebieden in de Metropoolregio worden in de markt gezet en gepromoot als een product om toeristen te trekken. Want de ambities omtrent toerisme liggen hoog.


Fietsen! #3 en Stadshotels #3: In het nieuws

BLOG – Een greep uit de nieuwsberichten van afgelopen tijd omtrent verkeer en toerisme.


Fietsen! #2 Summer School Thinking City: I Bike Amsterdam

BLOG – Een overzicht van de conclusies van de workshop I Bike Amsterdam, tijdens de Summer School Thinking City.


Stad in Zicht op IJburg Festival

Op zondag 17 augustus van 12.00 tot 18.00 uur is het eiland te vinden op Spektakel op IJburg.


Fietsen! #1

BLOG – De fiets is meest populair, want goedkoop en snel. Maar het Amsterdamse fietsnet lijkt het gebruik, vooral in de spits, al haast niet meer aan te kunnen.


Stadshotels #1

BLOG – Ruimtelijke ontwikkelingen worden vaak gelegitimeerd door cijfers. Arcam onderzoekt dit najaar twee aspecten…


Lezing Smart Cities

The central theme of this evening will be ‘Sustainable Growth in the City‘. Maarten Hajer will talk about the challenges in sustainability for cities. ‘Smart Cities’. While Bjarne Mastenbroek will give his vision on North Amsterdam. Programme 19.30 Opening 20.00 Introduction 20.10 Lecture ‘Smart about Cities: what are the challenges for a 21st Urbanism’ by […]


Expositie Stad in Zicht

Op zaterdag 21 juni werd de tentoonstelling ‘Stad in Zicht’ geopend met de eerste verzameling plannen. Het was erg druk en veel bezoekers hebben aan de workshoptafel nog plannen gemaakt en ingeleverd voor het Centrumeiland. Arcam ontving van meer dan 50 bewoners, ondernemers, architecten, ontwerpers en scholieren inzendingen. Op uiteenlopende wijze tonen zij diverse ideeën […]