The University and the City


Vanaf vrijdag 1 maart wordt bij ARCAM werk van studenten in het eerste semester van de master Hybrid Buildings by Building Typology getoond. Maarten met cello In de presentatie, getiteld The University and the City, wordt de verhouding tussen stad en universiteit belicht. Universiteitsterreinen vormen door hun omvang vaak als het ware een stad in een stad, gekenmerkt door een eigen stedelijke subcultuur en architectuur. De presentatie toont een architectonische verkenning van het dualisme tussen stad en universiteit. Op 1 maart om 17.00 uur wordt de expo geopend door Olindo Caso. Hierop volgen lezingen van Paul Vermeulen (HDSPV architecten, Gent) en Marc Koehler (Marc Koehler architects, Amsterdam) over ontwerpen voor de universiteit. 13 - Stoel Ontwerpvoorstellen voor de Universiteit van Amsterdam (UvA) Studenten hebben ontwerpvoorstellen uitgewerkt voor twee locaties in de stad waar de UvA prominent aanwezig is: het Binnengasthuisterrein en het Roeterseiland. Deze twee locaties maken deel uit van een lopende stedelijke herinrichting in het kader van het plan van de UvA om de universiteitsactiviteiten te clusteren. Zo zouden binnenstadscampussen moeten ontstaan die herkenbare, goed in de stad geïntegreerde universitaire enclaves vormen. Dit clusterplan van de UvA is voor studenten een interessante casestudy om relevante vragen te onderzoeken op het gebied van stedelijke vormgeving en architectuur. Neem voor meer informatie contact op met dr. Olindo Caso: O.Caso@tudelft.nl.