Toekomst Marineterrein: Rond de tafel


De reeks gesprekken over de toekomst van het Marine-terrein werd in 2014 voortgezet. Met de recent getekende overeenkomst voor herontwikkeling van het gebied als nieuwe input namen drie betrokkenen het initiatief tot een openbaar gesprek – natuurlijk in aanwezigheid van programmadirecteur Liesbeth Jansen.

Marineterrein prikkelt de fantasie
Het Marineterrein is al dertig jaar een gewild studieobject. ARCAM reconstrueerde de ideeëngeschiedenis sinds 1983 en exposeerde het complete overzicht van verkenningen, afstudeer-projecten en schetsen. De nieuwste plannen (2013) voor het Marineterrein waren die van de Yale School of Architecture. Lees HIER meer over de expositie.

Rond de tafel
Te midden van al deze plannen stond een discussietafel. Hieraan werd besproken hoe de trans-formatie van het Marineterrein vorm zou kunnen krijgen. Toehoorders waren van harte welkom.

* In december 2013 werd onder leiding van Maarten Kloos al gesproken over de culturele potentie van het Marineterrein. Lees HIER de resultaten van dit gesprek.

* Ook spraken Helen van Duin, Kai van Hasselt, Liesbeth Jansen, Leonie Janssen-Jansen en Geurt van Randeraat op 8 januari j.l. onder leiding van Hans-Hugo Smit over ‘Value Capturing’. Lees HIER de resultaten.

* Op 15 januari spraken, onder leiding van Xoomlab's Joost Vorstenbosch, Bouwe Olij, Saline Verhoeven, Menno van der Veen en Dirk Jan Borski over het bieden van ruimte aan initiatieven op het Marineterrein in relatie met de rol van de gemeente. Lees HIER hun standpunten.

*Afsluiter van de reeks -en van de expositie – was het gesprek op 17 januari onder leiding van Isaäc Kalisvaart. Hij sprak over unieke publieksfuncties voor het Marineterrein in combinatie met de potentie ervan voor verbeterde bereikbaarheid van het gehele gebied, met: SanFu Malta, Dirk van Weelden, Willem Heyligers, Rein Jansma, Liesbeth Jansen, Jan Willem Sieburgh, Fred Schoen, Erik Go en Maarten Kloos. Lees HIER het verslag.