UAR – Amsterdamse Architectuur app!


In november 2010 lanceerden ARCAM en NAi samen de Amsterdamse versie van UAR (urban augmented reality) gelanceerd. Deze smartphone applicatie gunt gebruikers een blik op dat wat er is maar ook op wat er niet is: gebouwen die zijn verdwenen, nooit zijn gebouwd of die nog moeten verrijzen.
Een paar honderd Amsterdamse gebouwen zijn opgenomen alsmede een aantal routes. Al wandelend door Amsterdam kan UAR informatie geven over de panden en ook dingen laten zien die er niet zijn: door de camera van de telefoon op een gebouw te richten wordt materiaal getoond: historische foto’s, oorspronkelijke ontwerpen, alternatieve plannen en toekomstplannen. Met behulp van 3D-modellen kan de gebruiker een kijkje nemen in de stad van de toekomst. In de app zijn vijf routes opgenomen. In de nabije toekomst zullen nog meerdere routes worden toegevoegd.

Meer over UAR en het downloaden ervan is hier te vinden.