Uitbreiding Lettergieterij Amsterdam, vh. firma N. Tetterode


 
Da Costakade 158
Amsterdam
Merkelbach & Karsten
Lettergieterij Amsterdam
Tram 17; bus 170
H.A. Maaskant, 'Nieuwbouw voor de Lettergieterij "Amsterdam"', Forum, februari 1953, p.52-59.
1950
Bedrijven, Wonen
 

Uitbreiding van kantoor- en fabriekscomplex

Lettergieterij Amsterdam voorheen firma N. Tetterode vestigde zich in 1901 aan de Bilderdijkstraat. In de daaropvolgende decennia breidde het bedrijf gestaag uit door het verwerven van belendende panden. In 1940 werden B. Merkelbach en Ch. Karsten gevraagd een ontwerp te maken voor een nieuw te bouwen deel van het complex. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de nieuwbouw pas tien jaar later voltooid.

Merkelbach en Karsten ontwierpen een pand aan de Da Costakade en een verdiepingshoge invulling tussen de Da Costakade en de Bilderdijkstraat. De begane grond bood onder meer plaats aan een bankwerkerij en de expeditie. De verdiepingen daarboven hadden een kantoorfunctie en op de bovenste, teruggelegde verdieping bevond zich de kantine met dakterras. De gevel aan de Da Costakade bestaat grotendeels uit glas en staal. Door gebruik te maken van nadrukkelijk aanwezige verticale elementen en gesloten borstweringen is de gevelindeling een moderne variant van de negentiende-eeuwse gevel van het naast gelegen pand, wat ook toebehoorde aan de lettergieterij.

Begin 1980 verhuisde de firma en verloren de gebouwen hun functie. Het complex werd gekraakt en na verloop van tijd aangekocht door de gemeente. Het Tetterodecomplex biedt nu plaats aan woningen, ateliers en werkruimten. (ARCAM/MB)