Uitbreiding WTC


 
Zuidplein
Zuidas
Zuidas
Amsterdam
Kohn Pedersen Fox Associates
Oeverzaaijer architectuur en stedebouw
WTC Amsterdam
ING Vastgoed / KFN Management
BAM NBM Bouw
metro 51, tram 5 stop WTC
2004-05-01
Kantoren

Uitbreiding WTC toren

In 2002 is begonnen met een ingrijpende renovatie en uitbreiding van het WTC-complex aan de Zuidas. Om te beginnen kregen de vier bestaande torens een nieuwe gevel en werd een plintgebouw met een opvallend, groot golvend dak gerealiseerd. Ter afronding verrezen aan de westkant van het Zuidplein een 104 meter hoge toren en een lager gebouw met een groot glazen atrium aan het plein.

De gevels van de toren worden gekenmerkt door een geraffineerd spel met lichtblauw en lichtgroen gekleurd glas. Vanuit verschillende hoeken zijn telkens ook verschillende patronen te herkennen en bij wisselende weersomstandigheden verandert de kleur van het gebouw als de huid van een kameleon.

Getracht is om van beide complexen ter weerszijden van het plein visueel één geheel te maken. Daartoe is het golvende dak van het plintgebouw herhaald in het atriumgebouw en hebben ook de jongste uitbreidingen aan het Zuidplein grote dakoverstekken. Omdat het plein het voorplein is van het Station WTC, dat moet uitgroeien tot een belangrijk internationaal knooppunt waar ook de TGV zal stoppen, is de openbare ruimte opnieuw ingericht. Groen, horecavoorzieningen met terrassen en winkels moeten bevorderen dat het plein een publieksvriendelijk, stedelijk centrum wordt. (ARCAM/LM)