UvA-dek studentenwoningen


 
Sarphatistraat 143-159
Roeterseiland
Amsterdam
Felix Claus, Jaap Graber, Roland Rens
Claus en Kaan Architecten
De Principaal
Bouwbedrijf Stadswerk
Metro 51, 53, 54, tram 6, 7, 10, stop Weesperplein.
M. Buurman, M. Kloos (red.), Amsterdam architecture 2000-02, Amsterdam, 2003, pp.60-61.
2002
Wonen
 

Studentenwoningen en bedrijfsruimten

In de jaren zestig is op het Roeterseiland een kolossale uitbreiding van de Universiteit van Amsterdam verrezen. Een deel hiervan heeft nu plaats gemaakt voor de bouw van onder meer bedrijfsruimten en 61 studentenwoningen.

Met deze inpassing wordt de structuur van de oude straatwand van de Sarphatistraat hersteld. Architectonisch verbeeldt het blok een overgang tussen de verschillende bouwstijlen in de omgeving. De sobere regelmaat verwijst naar de zakelijke bouwstijl van de universiteitsgebouwen, terwijl de verspringende ramen een modern commentaar zijn op de frivole versieringen van de negentiende-eeuwse panden. Ook is een dialoog tussen individualiteit en uniformiteit te herkennen. Zo heeft iedere studentenkamer een diep in de gevel verzonken raam met een opvallende aluminium lijst, maar maken de grote glazen puien aan de straat dat daar sprake is van een groot doorlopend vlak. Met de summiere inrichting en zonwering van de goedkope woningen bereikt dat zij naar buiten toe een zekere mate van uniformiteit uitstralen. (ARCAM/Bu)