Vakdiscussie


Op maandag 17 mei vond bij ARCAM een bijzondere bijeenkomst plaats. Onder leiding van ARCAM-directeur Maarten Kloos gingen architecten (leden èn niet-leden van de Bond van Nederlandse Architecten) met elkaar in discussie. Centraal stond de vraag: moet de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de Bouwkunst worden gereanimeerd?
In De Architect van december jl. publiceerde Thijs Asselbergs (al twintig jaar BNA-lid) een ingezonden brief waarin hij scherpe kritiek uitte op de BNA. De bond zou weinig of niets bijdragen aan het architectuurbeleid van het Rijk, mede doordat men de eredevisie van de Nederlandse architecten? niet aan zich weet te binden. Volgens Asselbergs is het hoog tijd dat de Nederlandse architect zijn verantwoordelijkheid neemt door bij te dragen aan een sterke, inhoudelijke en op de culturele component van de architectuur gerichte architectenbond. Hij opperde daarbij de mogelijkheid om de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de Bouwkunst, anderhalve eeuw oud maar sinds jaar en dag sluimerend onder vleugels van de BNA, nieuw leven in te blazen.

Lees meer in het persbericht.