Van der Pekbuurt


 
Van der Pekbuurt
J.E. van der Pek, ontwerp renovatie: Architectenbureau Hoogeveen
Renovatie: Ymere
Bus (38,105, 611, 125), Pont vanaf Centraal Station richting Buiksloterweg
Wonen

Van der Pekbuurt
De Van der Pekbuurt is een tuindorp uit 1926 dat zich ten westen van het Noordhollandsch Kanaal bevindt. De buurt ligt bijna direct aan het IJ, waarlangs ook de Noord/Zuidlijn zal lopen. De buurt met 3500 woningen maakte onderdeel uit van een groots woningplan voor heel Amsterdam. Het uitgangspunt van dit plan was om arbeidersgezinnen degelijke woningen te verschaffen in een dorpse omgeving. De Van der Pekbuurt was een proeftuin die gestalte gaf aan nieuwe ideeën over arbeidershuisvesting.

J.E. van der Pek
Arie Keppler, toenmalig directeur van de Gemeentelijke Woningdienst, en architect J.E. van der Pek staan aan de basis van het plan voor de Van der Pekbuurt. Het is een typische Woningwetbuurt. Deze Woningwet uit 1901, naar initiatief van Goeman Borgesius, maakte het mogelijk om woningbouwverenigingen op te richten. De verenigingen konden zich buigen over degelijke, hygiënische volkshuisvesting. Ook architect J. E. van der Pek maakte zich hard voor de ontwikkeling van volkshuisvesting in Amsterdam. Hij wilde verandering brengen in de mensonwaardige woonomstandigheden waarin vele arbeiders woonden en ontwierp betaalbare, degelijke appartementencomplexen.

Vormgeving
Typerend voor de Van der Pekbuurt is de grote samenhang in wijkopbouw en architectuur met een dorps karakter. De uniformiteit is terug te zien aan de woningen die allen twee lagen met een kap tellen. Ook de rode bakstenen muren, geglazuurde gele bakstenen banden en uitspringende portieken bepalen de architectuur van de buurt. De geïntegreerde ornamenten in het gevelvlak en hoekafsnijdingen bij de hoekpanden geven de woonblokken een speels karakter.

Renovatie
In 2015 werd gestart met de renovatie van de Van der Pekbuurt. Architectenbureau Hoogeveen boog zich over het ontwerp. Tijdens de renovatie werd het casco vernieuwd, de indeling van woningen werd aangepast, nieuwe kozijnen geplaatst en nieuwe funderingen gelegd. De buurt is een beschermd dorps- en stadsgezicht en het historische, dorpse karakter werd zo goed als mogelijk aangehouden. Tot in detail is het oorspronkelijke straatbeeld in ere hersteld, te zien aan onder meer de deuren, dakkapellen en de gemetselde tuinmuurtjes.