Van Poort tot Poort fietsexcursie


Op woensdag 26 juni organiseerde het ABC Haarlem en ARCAM een verrassende fietstocht die voerde door groene gebieden en zelfs natuur langs de verstedelijkte as Haarlem – Amsterdam. Verschillende experts fietsen mee om op locatie een toelichting te geven op de ontwikkelingen in het gebied. De tocht begon bij het nieuwe NS-station in Halfweg. Van daar leidde de tocht langs de Tuinen van West, door Geuzenveld richting de Bretten, in recreatiegebied Spaarnwoude, langs de Zuidelijke IJdijk door de Vereenigde polder richting de Liede en de forten van de Stelling van Amsterdam. En via het Polanenpark terug naar Zwanenburg en Sugar City.

ABC Architectuurcentrum in Haarlem en ARCAM in Amsterdam hebben met de manifestatie ‘VAN POORT TOT POORT’ het initiatief genomen om de dynamiek langs de as Haarlem – Amsterdam te inventariseren. Intussen is hiermee een begin gemaakt: van 16 april tot 1 juni was bij ARCAM de expositie ‘VAN POORT TOT POORT’ te zien en op achtereenvolgens 21 en 28 mei jl. vonden twee brainstormsessies plaats, respectievelijk bij ARCAM en in het Bosch-gebouw aan de Amsterdamse Vaart.

Zowel de expositie, die geïnteresseerden voor het eerst nadrukkelijk betrok bij betekenis en toekomstmogelijkheden van de as, als de twee bijeenkomsten, waardoor alle aanwezigen zeer geïnspireerd werden, hebben het verlangen om dóór te gaan aangewakkerd. Daarom is inmiddels gestart met de voorbereiding van op zijn minst een of meer excursies langs de as en nog een drietal bijeenkomsten in Halfweg, Sloterdijk en het ABC in Haarlem.


Gerelateerd

Slotbijeenkomst Van Poort tot Poort

03 dec 2013 : Discussie

Van Poort tot Poort is een door ARCAM en het ABC Architectuurcentrum Haarlem geïnitieerde manifestatie, die de as Amsterdam...

Sloterdijk: van enclave naar knooppunt

07 nov 2013 : Discussie

Over stadsrand én regionaal centrum – vervolg van het project ‘Van Poort tot Poort’ In het kader van de...

Een middag in Halfweg

11 sep 2003 : Discussie

Vervolg project ‘Van Poort tot Poort’ De manifestatie ‘VAN POORT TOT POORT’, een initiatief van ABC Architectuurcentrum in Haarlem...

Van Poort tot Poort: Oostpoort, entree van Haarlem?

28 mei 2013 : Discussie

Met de Fly-Over, de ontwikkeling rond Oostpoort en de discussie over het opengraven van de Amsterdamsevaart werkt Haarlem aan...

Kick-Off Van Poort tot Poort: Van Amsterdam naar Haarlem

21 mei 2013 : Discussie

De as Amsterdam-Haarlem is in historisch en actueel opzicht een vitale as in de Metropoolregio Amsterdam. Hier liggen de...