Van Poort tot Poort


De snelste weg van A naar B is een rechte lijn. Dat geldt zeker voor het traject tussen de Haarlemmerpoort in Amsterdam en de Amsterdamse Poort in Haarlem. De veelheid aan sferen langs deze fascinerende, kaarsrechte route van nog geen twintig kilometer, wordt met foto’s, films, maquettes en kaartmateriaal geschetst in de ARCAM-expositie ‘Van Poort tot Poort’.
Met deze presentatie en een reeks van activiteiten wordt dit voorjaar getracht samenhang te brengen in het denken over en ontwerpen aan de as Amsterdam-Haarlem.

Tot aan november zullen diverse activiteiten plaatsvinden waarbij wordt ingegaan op de diverse deelgebieden op de as Haarlem-Amsterdam. De tentoonstelling is tot 1 juni te zien bij ARCAM en zal in het najaar verhuizen naar architectuurcentrum ABC in Haarlem. De manifestatie wordt georganiseerd door ARCAM en ABC architectuurcentrum Haarlem in, nauwe samenwerking met DRO Amsterdam en de stadsbouwmeester Haarlem.

Activiteiten:
KickOff: Van Amsterdam naar Haarlem
Dinsdag 21 mei / 16.00-18.30 / aansluitend een borrel / locatie: ARCAM

Discussie: Oostpoort, entree van Haarlem
Dinsdag 28 mei / 16.00-18.30 / Locatie: Handelspoort, Haarlem