Verdana


 
Funenpark 360-369
Czaar Peterbuurt
Het Funen
Amsterdam
Kamiel Klaasse, Mark Linnemann, Walter van Dijk, Pieter Bannenberg
NL Architects
Bureau Berkhout Tros
Heijmans Vastgoedontwikkeling
Heijmans Bouw
Bus 43, stop Het Funen
jDit project is o.m. gepubliceerd in Amsterdamse Architectuur 2009-2010; ARCAM POCKET 23. Klik hier voor meer boeken uit de reeks ’ARCAM POCKET’.
2008-09-01
2009-10-31
Wonen

Goudkleurige kozijnen en een golvende daklijn

Gebouw Verdana is het laatst opgeleverde woonblok in Het Funen, een nieuwbouwwijk die als een scharnierpunt tussen de Czaar Peterbuurt en het vernieuwde Oostelijk Havengebied ligt. Volgens een stedebouwkundig plan van de Architekten Cie. is de driehoekige wijk opgebouwd uit twee langgerekte woonblokken langs de Cruquiuskade en het spoor, en in de luwte daarvan, grenzend aan de Czaar Peterbuurt, een parkachtige setting met losse woonblokken in het groen. De blokken zijn geordend langs de oost-west lopende straten in het autovrije, gemeenschappelijke binnengebied. Er zijn in totaal circa 500 woningen ondergebracht in zestien door verschillende architecten ontworpen woonblokken, waarvan tien in gebouw Verdana.

Met zijn goudkleurige kozijnen en zijn golvende daklijn vormt Verdana een opvallende verschijning in het vooral hoekige woonmilieu. De keuze voor het golvende dak heeft een logische grondslag. Het blok wordt schuin doorsneden door een openbare binnenstraat die twee plantsoenen met elkaar verbindt. Deze binnenstraat heeft ook gemaakt dat twee rijtjes van vijf ‘rug-aan-rugwoningen’ met ongelijke grondvlakken ontstonden. Om alle woningen wel hetzelfde volume te geven werden de woningen met een beperkt grondvlak hoger gemaakt en de woningen met een groter grondvlak lager. Zo ontstond bijna automatisch een vloeiende daklijn.

Door de entrees en de bergingen aan de binnenstraat te leggen konden de gevels aan de parkzijde volledig van glas zijn en zijn de woningen met hun leefruimte volledig op het park georiënteerd. Alle woningen hebben dakterrassen gekregen die op schijnbaar willekeurige plekken uit het volume zijn ‘gestoken’. Vanuit deze terrassen en ook vanuit de omringende bouwblokken, is het sierlijke, groene dak te interpreteren als een moderne variant op de historische kijktuinen in de Amsterdamse binnenstad. (ARCAM)